I&O(인프라 및 운영) 리더들이 직면한 최고의 도전 과제, 그리고 그 해결 방법은 무엇인가?

Den här resursen är tillgänglig på 한국어.

Publicerad: 2018-07-17

IT 기술이 급속도로 발전함에 따라, I&O(인프라 및 운영) 리더들은 민첩하고 확장 가능한 인프라 전략을 세워야 하는 중요한 도전 과제를 안고 있습니다. 

가트너의 이 무료 보고서를 다운로드하여 다른 IT 전문가들이 올해 가장 큰 관심을 두고 있는 사안에 대해 살펴보십시오. 성공적인 하이브리드 클라우드 전략 수립, 올바른 IT 인재 발굴, 기존의 애플리케이션을 현대화할지 아니면 폐기해야 하는지에 대한 의사결정 등 여러 내용을 포함하고 있습니다. 또한 I&O(인프라 및 운영) 역량을 향상시키고 귀사의 디지털 비즈니스를 효과적으로 운영하기 위해, 권장하는 향후 단계와 잠재적 솔루션도 알아볼 수 있습니다.


Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande