I&O リーダーが直面している主要な課題とその対処方法

Den här resursen är tillgänglig på 日本語.

Publicerad: 2018-07-17

IT が急速な変化を遂げる中、インフラおよびオペレーション (I&O) リーダーは、俊敏かつスケーラブルなインフラ戦略を策定する上で大きな課題に直面しています。 

こちらの Gartner の無料レポートをダウンロードして、成功を収めるハイブリッド クラウド戦略の構築、適切な IT 人材の確保、レガシー アプリケーションのモダナイズまたはリタイアに関する決断など、IT プロフェッショナルが挙げる今年の主要な懸念事項をご確認ください。また、I&O 機能を向上させ、デジタル ビジネスを効果的にサポートするために推奨される次のステップと、候補となるソリューションもご紹介しています。

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om Azure och andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande