Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

VPN Custom IPSec Policy

Senast uppdaterad: 2021-05-03

This custom IPSec Policy allows more granular configuration of the IKE Parameters. This allows you to deploy a site-to-site VPN Policy to support specific settings on your VPN Endpoit Device.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Resource Location
vpnGateway_Name Name of existing Virtual Network Gateway to deploy the connection to
localGateway_Name Name of existing Local Network Gateway to deploy the connection to
vpnName Name of the VPN connection between Azure and On-Premises (ex: AzureUKS-to-LDN)
vpnProtocol Protocol utilised by the VPN Connection (IKEv1, IKEv2)
saLifeTimeSeconds Security Association Lifetime (Seconds)
saDataSizeKilobytes Security Association Data Size (KB)
ipsecEncryption IPSec Encryption
ipsecIntegrity IPSec Integrity
ikeEncryption IKE Encryption
ikeIntegrity IKE Integrity
dhGroup Diffie-Hellman Group
pfsGroup Perfect Forward Secrecy Group
sharedKey Pre-Shared Key
policyBasedTrafficSelectors Enable this if the OnPremises VPN endpoint needs to be configured as a Policy-Based VPN

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt