The Azure Quickstart templates are currently available in English

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

Senast uppdaterad: 2018-09-10

Wowza end to end Solution template launches a stack which includes a End User Desktop, Aspera Transfer server, Storage Account, Azure Media Services, and Wowza Streaming Server

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
deploymentName Deployment Name of the Stack
desktopUsername Desktop Administrator Name
desktopAdminPassword Desktop Administrator Password
asperaUsername Aspera Server Administrator Name
asperaAdminPassword Aspera Server Administrator Password
wowzaUsername Wowza Streaming Server Administrator Name
wowzaAdminPassword Wowza Streaming Server Administrator Password
automationAccountName The account name must not be empty, and must not exceed 50 characters in length. The account name must start with a letter or number. The account name can contain letters, numbers, and dashes. The final character must be a letter or a number.
jobId Generate a Job ID (GUID) from https://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx
baseUri base uri for your git repo
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt