Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Linux VMSS wth master/slave architecture

Senast uppdaterad: 2021-05-03

This template allows you to deploy a Linux VMSS with a Custom Script Extension in master slave architecture

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
masterNodeCount Number of master node in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 50 or less
masterNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for master node.
dataNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for data node.
dataNodeCount Number of data nodes in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 100 or less
adminUsername Admin username on all VMs.
osImagePublisher Maps to the publisher in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageOffer Maps to the Offer in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageSku The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Default value: 7.4
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt