Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Creates Virtual WAN resources

Senast uppdaterad: 2021-11-29

This template allows you to create virtual WAN resources including Virtual WAN, Virtual Hub, VPN Gateway, VPN Site and a VPN Connecton.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location where all resources will be created.
vWanName Name of the Virtual Wan.
vWanSku Sku of the Virtual Wan.
hubName Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpnGatewayName Name of the VPN Gateway. A VPN Gateway is created inside a virtual hub.
vpnSiteName Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a VPN Site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a VPN Gateway.
vpnSiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the VPN Gateway. These are configured on the VPN Gateway. Mandatory if BGP is disabled.
vpnSitePublicIPAddress The public IP address of a VPN Site.
vpnSiteBgpAsn The BGP ASN number of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
vpnSiteBgpPeeringAddress The BGP peer IP address of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
hubAddressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the VPN connection.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt