Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure vWAN Multi-Hub Deployment with Custom Routing Tables

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to create an Azure Virtual WAN (vWAN) multi-hub deployment, including all gateways and VNET connections, and demonstrate the usage of Route Tables for custom routing.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vWANname Azure Virtual WAN Name
hub1_location Azure Region for the first Hub
hub2_location Azure Region for the second Hub
Hub1_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the first Hub
Hub2_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the second Hub
Hub1_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the first Hub (please provide your own once deployment is completed)
Hub2_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the second Hub (please provide your own once deployment is completed)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-route-tables/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-route-tables/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Igor Pagliai