Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a new SQL Elastic Pool

Senast uppdaterad: 2021-05-27

This template allows you to deploy a new SQL Elastic Pool with its new associated SQL Server and new SQL Databases to assign to it.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
administratorLogin The SQL Server administrator login
administratorLoginPassword The SQL Server administrator login password.
serverName The SQL Server name.
elasticPoolName The Elastic Pool name.
edition The Elastic Pool edition.
capacity The Elastic Pool DTU or nomber of vcore.
databaseCapacityMin The Elastic Pool database capacity min.
databaseCapacityMax The Elastic Pool database capacity max.
databasesNames The SQL Databases names.
databaseCollation The SQL Database collation.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt