Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

Senast uppdaterad: 2022-03-16

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies the administrator username for the Virtual Machine.
adminPassword Specifies the administrator password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Specifies the unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Virtual machine size.
windowsOSVersion Specifies the Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt