Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy OpenLDAP cluster on Ubuntu.

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template deploys an OpenLDAP cluster on Ubuntu. It creates multiple Ubuntu VMs (up to 5, but can be easily increased) and does a silent install of OpenLDAP on them. Then it sets up N-way multi-master replication on them. After the deployment is successful, you can go to /phpldapadmin to start congfiguring OpenLDAP.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmAdminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
vmAdminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
directoryAdminPassword Password for the OpenLDAP directory administrator.
organization Name of the organization for which the directory is being created.
namePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmCount Number of VMs in the cluster.
vmSize The size of the VM.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openldap/openldap-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openldap/openldap-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt