Hoppa över navigering

OMS SCOM ACS Solution

Senast uppdaterad: 2017-03-13

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName A valid Log Analytics workspace name (to add the Solution to your Workspace); or provide a neme for a new OMS Workspace to be created for you.
workspaceRegionId Region of the Log Analytics workspace
pricingTier Service Tier: Free, Standalone, or PerNode

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt