Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Metric alert rule for an availability test

av hutzleo
Senast uppdaterad: 2021-07-09

This template creates an Application Insights availability test along with a metric alert rule that monitors it.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName The name of the underlying Application Insights resource.
pingURL The url you wish to test.
pingText The text you would like to find.
location Location for all resources.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
webtestLocations The location for the webtest.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-webtest-metric-alert/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-webtest-metric-alert/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt