Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a private mobile network

Senast uppdaterad: 2022-03-10

This template creates a mobile network resource with an associated slice and data network. You can then use other templates in this repository to create sites for running the Private 5G Core software and provision sims and sim policies..

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Region where the Mobile Network will be deployed (must match the resource group region)
mobileNetworkName The name for the private mobile network
mobileCountryCode The mobile country code for the private mobile network
mobileNetworkCode The mobile network code for the private mobile network
sliceName The name of the slice
dataNetworkName The name of the data network

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-mobile-network/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-mobile-network/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt