Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivning är tillgänglig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt