Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a cross-region load balancer

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a cross-region load balancer with a backend pool containing two regional load balancers. Cross-region load balancer is currently available in limited regions. The regional load balancers behind the cross-region load balancer can be in any region.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
projectName Specifies a project name that is used for generating resource names.
location-cr Specifies the location for the cross-region load balancer. Available in limited regions.
location-r1 Specifies the location for the regional load balancer.
location-r2 Specifies the location for the regional load balancer.
adminUsername Specifies the virtual machine administrator username.
adminPassword Specifies the virtual machine administrator password.
vmSize Size of the virtual machine

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt