Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Jenkins Cluster with Windows & Linux Worker

Senast uppdaterad: 2021-05-12

1 Jenkins master with 1 Linux node and 1 windows node

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for cluster
master-vmSize Master VM Size
linux-worker-vmSize Linux worker VM Size
win-worker-vmSize Windows Worker VM Size
master-username Admin Username for Jenkins Master
node-username Admin username for Slave Instances
master-password Admin Password for Jenkins Master VM
node-password Password for slave instances
jenkins-dns DNS Prefix for Jenkins Master
storageName storage account prefix
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cluster-2-linux-1-win/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cluster-2-linux-1-win/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt