Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

Senast uppdaterad: 2022-05-11

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername User name for the Virtual Machine
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine
adminPasswordOrSSHKey Password or SSH key for the Virtual Machine
location Location for all resources
jbossEAPUserName User name for the JBoss EAP Manager
jbossEAPPassword Password for the JBoss EAP Manager
rhelOSLicenseType Select the of RHEL OS License Type for deploying your Virtual Machine. Please read through the guide and make sure you follow the steps mentioned under section 'Licenses, Subscriptions and Costs' if you are selecting BYOS
rhsmUserName User name for Red Hat subscription Manager
rhsmPassword Password for Red Hat subscription Manager
rhsmPoolEAP Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have EAP entitlement)
rhsmPoolRHEL Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have RHEL entitlement). Mandartory if you select the BYOS RHEL OS License Type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
storageReplication Select the Replication Strategy for the Storage account
vmSize The size of the Virtual Machine
numberOfInstances Number of VMs to deploy

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-clustered-multivm-rhel/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-clustered-multivm-rhel/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt