Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a sample logic app, to use as Entitlement Management custom extensions

av vikama
Senast uppdaterad: 2021-10-28

This template creates a simple logic app with all the authorization policy settings and schema to http trigger that is needed by Entitlement Management custom extension API.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
name Name of the Logicapp
location Deployment location
catalogId Catalog Id from Entitlement Management
resourceApplicationId Resource application Id from Entitlement Management

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/identitygovernance-entitlementmanagement-extensibility-sample-logicapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/identitygovernance-entitlementmanagement-extensibility-sample-logicapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt