Hoppa över navigering

Deploys a N node Gluster File System

Senast uppdaterad: 2015-04-28

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on CentOS 6.5

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
hostOs OS to install on the host system
storageAccountName Prefix of storage account name, each node lives in its own storage account
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
virtualNetworkName virtual network the nodes will be created in
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vmIPPrefix VM IP prefix, a number will be appened for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
customScriptFilePath GitHub location of the custom script that configures Gluster
customScriptCommandToExecute command to run the custom script
volumeName Gluster file system volume name

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt