Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door Standard/Premium with API Management origin

Senast uppdaterad: 2022-02-16

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
apiManagementSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the API Management subnet within the virtual network.
apiManagementServiceName The name of the API Management service instance to create. This must be globally unique.
apiManagementPublisherName The name of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementPublisherEmail The email address of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementSku The name of the SKU to use when creating the API Management service instance. This must be a SKU that supports virtual network integration.
apiManagementSkuCount The number of worker instances of your API Management service that should be provisioned.
frontDoorProxyEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management proxy gateway. This must be globally unique.
frontDoorDeveloperPortalEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management developer portal. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt