Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates a lab in Azure DevTest Labs with a claimed VM

Senast uppdaterad: 2021-10-28

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance with a claimed Windows Server 2019 Datacenter VM in it. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTest Labs available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
labName The name of the new lab instance to be created
location Location for all resources.
vmName The name of the vm to be created.
vmSize The size of the vm to be created.
userName The username for the local account that will be created on the new vm.
password The password for the local account that will be created on the new vm.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devtestlab/dtl-create-lab-windows-vm-claimed/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devtestlab/dtl-create-lab-windows-vm-claimed/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt