Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a resourceGroup, apply a lock and RBAC

Senast uppdaterad: 2021-06-15

This template is a subscription level template that will create a resourceGroup, apply a lock the the resourceGroup and assign contributor permssions to the supplied principalId. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
rgName Name of the resourceGroup to create
rgLocation Location for the resourceGroup
principalId principalId of the user that will be given contributor access to the resourceGroup
roleDefinitionId roleDefinition to apply to the resourceGroup - default is contributor
roleAssignmentName Unique name for the roleAssignment in the format of a guid

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt