Couchbase cluster on Ubuntu VMs

Senast uppdaterad: 2015-04-20

This template installs and configures Small, Medium or Large size Couchbase Server 4.5 cluster on Ubuntu version 12 Virtual Machines.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
storageAccountNamePrefix Storage account name
virtualNetworkName Virtual Network
clusterName The name of the Couchbase cluster
tshirtSize T-shirt size of the Couchbase Server cluster - Small is 3 x Standard_A2 nodes, Medium is 4 x Standard_A6 nodes and Large is 5 x Standard_D14.
cbPackageDownloadBase Couchbase package download location
cbPackage Couchbase package to install
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the Ubuntu Linux or Windows Server jumpbox VM that can be used to access the nodes

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt