Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

Senast uppdaterad: 2021-06-15

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
databaseName The name for the database
containerName The name for the container
partitionKeyPath The partition key for the container
throughputPolicy The throughput policy for the container
manualProvisionedThroughput Throughput value when using Manual Throughput Policy for the container
autoscaleMaxThroughput Maximum throughput when using Autoscale Throughput Policy for the container
analyticalStoreTTL Time to Live for data in analytical store. (-1 no expiry)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt