Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy Azure API for FHIR

Senast uppdaterad: 2022-04-04

This template creates an instance of Azure API for FHIR®. The Azure API for FHIR® is a managed, standards-based, and compliant healthcare data platform. It enables organizations to bring their clinical health data into the cloud based on the interoperable data standard FHIR®.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceName The name of the service.
location Location of Azure API for FHIR

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/azure-api-for-fhir/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/azure-api-for-fhir/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt