Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

3 mallar överensstämmer med ditt filter.

Provision Spark 2.0 Cluster on Suse Linux Enterprise Server

This template creates a Spark 2.0 Cluster on SUSE Linux Enterprise Server. This is a starting point for learning Spark and in-memory computation on SUSE’s enterprise linux distribution.

valueamplify av Value Amplify Group,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

GlassFish on SUSE

This template deploys a load balanced GlassFish (v3 or v4) cluster, consisting of a user defined number of SUSE (OpenSUSE or SLES) VMs.

CalCof av Callum Coffin,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

SUSE Linux Enterprise Server VM (SLES 12)

This template will allow you to deploy a SUSE Linux Enterprise Server VM (SLES 12), using the Pay-As-You-Go SLES VM image for the selected version on Standard D1 VM in the location of your chosen resource group with an additional 100 GiB data disk attached to the VM. Additional charges apply to this image - consult Azure VM Pricing page for details.

petersatsuse av Peter S.,
Senast uppdaterad: 2021-05-14