Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 928 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Dedicated Hosts

This will deploy an isolated environment using Azure Dedicated Hosts for you to provision VMs.

zivraf av zivraf,
Senast uppdaterad: 2019-07-30

Azure Logic App with Function

This template creates a Serverless app in Azure with Logic Apps and Functions. The Logic App triggers on an HTTP POST, calls the Azure Function, and returns the response.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Azure Logic Apps - AS2 Send Receive

Creates Integration Accounts for two partners (Contoso and Fabrikam) and adds Partners and Agreements into them. It creates Logic Apps between Fabrikam Sales and Contoso which demonstrate synchronous AS2 Send Receive. It also creates Logic Apps between Fabrikam Finance and Contoso which demonstrate asynchronous AS2 Send Receive.

vinaysingh123 av vinaysingh123,
Senast uppdaterad: 2016-08-15

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

pankajsn av Pankaj Singh Negi,
Senast uppdaterad: 2017-04-07

Azure Logic Apps - VETER Pipeline

Creates an integration account, adds schema/map into it, creates a logic app and associates it with the integration account. The logic app implements a VETER pipeline using Xml Validation, XPath Extract and Transform Xml operations.

vinaysingh123 av vinaysingh123,
Senast uppdaterad: 2016-08-09

Azure Logic Apps - XSLT with parameters

Creates a request-response Logic App which performs XSLT based transformation. The XSLT map takes primitives (integer, string etc.) as input parameters as uses them during XML transformation.

vinaysingh123 av vinaysingh123,
Senast uppdaterad: 2016-10-13

Azure MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS

251744647 av 251744647,
Senast uppdaterad: 2020-03-23

Azure Network Security Group Analytics

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad av dougbrad,
Senast uppdaterad: 2018-06-09

Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

The Azure Resource Optimization Toolkit is a decentralized, native Azure solution using serverless technologies to optimize Azure resources on your subscription. Optimization happens automatically on your subscription once you enable or create your own schedule, including on new resources. This is an Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money.

toddrob av Todd Robertson,
Senast uppdaterad: 2020-02-25

Azure SQL Server + multiple SQL DBs with Threat Detection

This template allows you to deploy an Azure SQL Server and a user-defined number of Azure SQL Databases with Threat Detection enabled, with an email address to receive alerts for each database.

Senast uppdaterad: 2018-09-16

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2018-11-18

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analitics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analitics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2019-09-05

Azure SQL Server with Auditing written to a blob storage

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to a blob storage

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Azure Spinnaker to Kubernetes

[DEPRECATED] Please use the 'Azure Spinnaker' or 'Continuous Deployment to Kubernetes' template instead.

azure-devops av Azure DevOps,
Senast uppdaterad: 2018-07-02

Azure Traffic Manager + Application Gateways Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager on top of Application Gateways demo to test traffic distribution between different regions.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2018-06-26

Azure Traffic Manager Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager demo to test traffic distribution between different regions.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2020-06-02

Azure Traffic Manager VM example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines.

Senast uppdaterad: 2019-12-05

Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

aaronlower av Aaron Lower,
Senast uppdaterad: 2019-12-05

Azure Traffic Manager external endpoint example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using external endpoints.

rohinkoul av Rohin Koul,
Senast uppdaterad: 2019-02-19

Azure Traffic Manager web app example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile for an App Service.

Senast uppdaterad: 2020-06-24

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

arsenvlad av Arsen Vladimirskiy,
Senast uppdaterad: 2020-05-22

Azure VM-to-VM bandwidth meter

This template allows you to run VM-to-VM bandwidth test with PsPing utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2020-06-01

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2019-12-12

Azure Web App Monitoring

Azure Web Apps Monitoring with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad av dougbrad,
Senast uppdaterad: 2018-05-15