Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 928 mallar. Förfina resultat med sökning.

App Configuration store

This template creates an Azure App Configuration store.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2020-08-07

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

jboeshart av Jason Boeshart,
Senast uppdaterad: 2017-04-28

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

maikvandergaag av Maik van der Gaag,
Senast uppdaterad: 2018-04-06

App Service Quickstart - Windows app

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft av Mangesh Sangapu,
Senast uppdaterad: 2020-05-28

Application Gateway for Multi Hosting

This template creates an Application Gateway and configures it for Multi Hosting on port 443.

puneetsaraswat av Puneet Saraswat,
Senast uppdaterad: 2016-02-03

Application Gateway for Url Path Based Routing

This template creates an Application Gateway and configures it for URL Path Based Routing.

puneetsaraswat av Puneet Saraswat,
Senast uppdaterad: 2015-12-14

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

MCKLMT av Mickaël Mottet,
Senast uppdaterad: 2018-04-10

Application Security Groups

This template shows how to put together the pieces to secure workloads using NSGs with Application Security Groups. It will deploy a Linux VM running NGINX and through the usage of Applicaton Security Groups on Network Security Groups we will allow access to ports 22 and 80 to a VM assigned to Application Security Group called webServersAsg.

paulomarquesc av Paulo Marques,
Senast uppdaterad: 2020-04-03

Apply a NSG to an existing subnet

This template applies a newly created NSG to an existing subnet

liupeirong av Paige Liu,
Senast uppdaterad: 2018-03-22

Apply a WAF Policy for the OWASP top 10 to a CDN Endpoint

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies the managed rule set DefaultRuleSet_1.0.

lsmith130 av Landon Smith,
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Apply a WAF Policy with custom rules to a CDN Endpoint

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies example custom rules for blocking and redirecting requests based on geo-location, ip address, and SESSIONID header.

lsmith130 av Landon Smith,
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Apply a WAF Policy with rate limit rules to a CDN Endpoint

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies example rate limit rules for blocking and redirecting rate-limited requests.

lsmith130 av Landon Smith,
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Apprenda 6.0 Small Cluster

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

dutronlabs av Chris Dutra,
Senast uppdaterad: 2018-08-15

Artifactory Enterprise Setup

This template helps you setup a Artifactory Enterprise environment.

jainishshah17 av Jainish Shah,
Senast uppdaterad: 2019-01-14

Assign a built-in policy to an existing Resource Group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS av Manavi Sharma,
Senast uppdaterad: 2019-03-14

Autoscalable Mahara on Azure

Deploys an autoscaling Mahara cluster with configurable Azure MySQL/Postgres and Elasticsearch. Can be configured for very small or very large sites. Deploys frontend components to a private network with a jumphost to access nodes. Requires keyed SSH access.

Senast uppdaterad: 2018-05-27

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2019-11-04

Azure Application Gateway Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Application Gateway demo to test load-balancing with or without cookie-based affinity.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2020-05-12

Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Application Gateway Log Processor, GoAccess, Apache WebServer and configures it to analyze Azure Application Gateway access logs.

rajajip av rajajip,
Senast uppdaterad: 2019-05-02

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2019-03-26

Azure Bastion as a Service

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

robotechredmond av Keith Mayer,
Senast uppdaterad: 2019-07-01

Azure Bastion as a Service

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

robotechredmond av Keith Mayer,
Senast uppdaterad: 2019-07-01

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT av Danny Maertens,
Senast uppdaterad: 2020-07-10