Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,064 mallar. Förfina resultat med sökning.

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic av Igor Lilic,
Senast uppdaterad: 2021-05-26

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan av jamesbannan,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel av Christopher Jackson,
Senast uppdaterad: 2021-07-07

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2022-03-30

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi av Mahesh Thiagarajan,
Senast uppdaterad: 2021-06-30

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli av Anitha Adusumilli,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-11-26

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-06-18

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-07-08

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays av Kay Singh,
Senast uppdaterad: 2021-11-29

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Add custom domain and custom certificate with Front Door

This template onboards and secures a custom domain with Front Door with a customer-managed certificate

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Add custom domain and managed certificate with Front Door

This template onboards and secures a custom domain with Front Door

pichandwork av pichandwork,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Add endpoint to existing Traffic Manager profile

Example template to add a external endpoint to an existing Azure Traffic Manager profile

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-12-01

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele av Fitzgerald Steele,
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa av HamzaBoukraa,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Alert for Backend Last Byte Response metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-02-19

Alert for Unhealthy Host Count metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-01-11

Alert for misconfigured Key Vault on Application Gateway.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-02-19