Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,498 mallar. Förfina resultat med sökning.

# Create a new encrypted managed disks windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

SudhakaraReddyEvuri av Sudhakara Reddy Evuri,
Senast uppdaterad: 2017-02-22

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram av Aravind Thoram,
Senast uppdaterad: 2015-11-10

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic av Igor Lilic,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan av jamesbannan,
Senast uppdaterad: 2019-12-12

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel av Christopher Jackson,
Senast uppdaterad: 2021-04-21

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel av Christopher Jackson,
Senast uppdaterad: 2020-08-11

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2020-10-28

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi av Mahesh Thiagarajan,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi av Mahesh Thiagarajan,
Senast uppdaterad: 2020-03-04

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2020-09-29

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli av Anitha Adusumilli,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli av Anitha Adusumilli,
Senast uppdaterad: 2019-12-11

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-30

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2017-03-27

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-04-16

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays av Kay Singh,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays av Kay Singh,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2020-10-02