Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,073 mallar. Förfina resultat med sökning.

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Load Balancer with 2 VIPs, each with one LB rule

This template allows you to create a Load Balancer, 2 Public IP addresses for the Load balancer (multivip), Virtual Network, Network Interface in the Virtual Network & a LB Rule in the Load Balancer that is used by the Network Interface.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Azure Function app and an HTTP-triggered function

This example deploys an Azure Function app and an HTTP-triggered function inline in the template. It also deploys a Key Vault and populates a secret with the function app's host key.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-08-02

Web App integration with Key Vault

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Install Public Certificate in App Service

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Create Device Update for IoT Hub account, instance, IoT Hub.

This template creates an account, and an instance and a hub to link the instance with. It configures the hub with the necessary access polices, routes, and consumer group.

abatishchev av Alexander Batishchev,
Senast uppdaterad: 2021-07-08

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo av vijetajo,
Senast uppdaterad: 2021-07-22

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Application Gateway

This template creates an application gateway in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

rajinders av Rajinder Singh,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-06-18

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

bwanner av Benjamin Wanner,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Enable encryption on a running Linux VM without AAD

This template enables encryption on a running Linux VM without needing AAD application details

Azure av Microsoft Azure,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Multi VM Template with Managed Disk

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a single Availability Set. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

sameeraman av Sameera Perera,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Create a VM in a new or existing vnet from a generalized VHD

This template creates a VM from a generalized VHD and let you connect it to a new or existing VNET that can reside in another Resource Group than the virtual machine

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele av Fitzgerald Steele,
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Create a Firewall with FirewallPolicy and IpGroups

This template creates an Azure Firewall with FirewalllPolicy referencing Network Rules with IpGroups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham av ssripadham,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

Front Door Standard/Premium

This template creates a Front Door Standard/Premium.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Existing SQL Server Auto Patching setup

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the Auto Patching Configuration

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Azure Container Instances - container with health probe

Deploy a Linux container that has a health probe using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-05-31