Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,006 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-09-23

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft av Daniel Perlovsky,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Deploy a Spark cluster in Azure HDInsight

This template allows you to create a Spark cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Front Door Standard/Premium

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview).

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Front Door Standard/Premium with rate limit

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a rate limit rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Front Door Standard/Premium with rule set

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a rule set.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa av HamzaBoukraa,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a custom rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a geo-filtering rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri av Victor Dantas Mehmeri,
Senast uppdaterad: 2021-09-19

Create a App Services Managed Certificate

Create Managed Certificate (Free) APEX (root domain) for WebApp

coelho5br av Eduardo Almeida,
Senast uppdaterad: 2021-09-15

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand av Yvan Duhamel,
Senast uppdaterad: 2021-09-14

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku av Dokku,
Senast uppdaterad: 2021-09-11

VM Using Managed Identity for Artifact Download

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-09-10

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-09-05

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-09-02

Install Configuration Manager Tech Preview Lab in Azure

This template creates new Azure VMs. It configures a new AD domain controler , a new standalone primary site with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and client(options).

YuanhengYang av YuanhengYang,
Senast uppdaterad: 2021-09-01

Install Configuration Manager Current Branch in Azure

This template creates new Azure VMs based on which configuration you choose. It configures a new AD domain controler, a new hierarchy/standalone bench with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and clients.

YuanhengYang av YuanhengYang,
Senast uppdaterad: 2021-09-01