Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 955 mallar. Förfina resultat med sökning.

OMS - Azure Storage Analytics Solution

Enables Azure Storage Analytics and Logs Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory, storage usage metrics and audit logs into OMS workspace.

Volkanco av Volkan Coskun,
Senast uppdaterad: 2017-08-02

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-10-20

Deploy Azure Maps

This template deploys and Azure Maps account and lists the primary key.

philmea av Phil Meadows,
Senast uppdaterad: 2020-10-19

App Configuration

This template creates a new Azure App Configuration store with two key-values.

ZhijunZhao av ZhijunZhao,
Senast uppdaterad: 2020-10-16

Create a Attestation provider

This template creates a Attestation provider that can be used to attest the quotes from various enclaves and provide a token for third party application

DevOnGekko av Vishal Chandwani,
Senast uppdaterad: 2020-10-16

App Service Quickstart - Windows app

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft av Mangesh Sangapu,
Senast uppdaterad: 2020-10-16

Deploy Drupal with VM Scale Set, Azure Files and Mysql

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created Azure file share storage and MySQL database

maniSbindra av Mani Bindra,
Senast uppdaterad: 2020-10-16

Deploys a N node Gluster File System

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on Ubuntu

liupeirong av Paige Liu,
Senast uppdaterad: 2020-10-15

App Service Quickstart - Linux App

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft av Mangesh Sangapu,
Senast uppdaterad: 2020-10-15

Deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster

This template deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster on CentOS 6.5 or 6.6

liupeirong av Paige Liu,
Senast uppdaterad: 2020-10-14

SAP NetWeaver file server (managed disk)

This template allows you to deploy a file server that can be used as shared storage for SAP NetWeaver.

MSSedusch av Sebastian Max Dusch,
Senast uppdaterad: 2020-10-14

Deploy an Azure Databricks Workspace and configure CMK

This template allows you to create an Azure Databricks workspace and configure CMK.

mvvsubbu av Subrahmanyam Mandavilli,
Senast uppdaterad: 2020-10-14

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand av Yvan Duhamel,
Senast uppdaterad: 2020-10-13

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

mgblythe av Michael Blythe,
Senast uppdaterad: 2020-10-13

Create an IoT Hub Device Provisioning Service

This template enables you to create an IoT hub and an IoT Hub Device Provisioning Service, and link the two services together.

wesmc7777 av Wesley McSwain,
Senast uppdaterad: 2020-10-12

RDS farm deployment using existing active directory

This template creates a RDS farm deployment using existing active directory in same resource group

MahendraAgrawal av MahendraAgrawal,
Senast uppdaterad: 2020-10-09

Create an Azure VM with a new AD Forest

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new forest

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-10-09

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-10-07

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-10-07

Create an Azure WAF v2 on Azure Application Gateway

This template creates an Azure Web Application Firewall v2 on Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-10-07

Create an Azure Firewall with IpGroups

This template creates an Azure Firewall with Application and Network Rules referring to IP Groups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham av ssripadham,
Senast uppdaterad: 2020-10-06

Enable encryption on a running Windows VM without AAD

This template enables encryption on a running windows VM without needing AAD application details

SudhakaraReddyEvuri av Sudhakara Reddy Evuri,
Senast uppdaterad: 2020-10-06

Secured virtual hubs

This template creates a secured virtual hub using Azure Firewall to secure your cloud network traffic destined to the Internet.

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-10-06

Create an Azure Firewall with multiple IP public addresses

This template creates an Azure Firewall with two public IP addresses and two Windows Server 2019 servers to test.

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-10-06