Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,078 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Traffic Manager Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager demo to test traffic distribution between different regions.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Azure sysbench CPU performance meter

This template allows you to run a CPU performance test using sysbench utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create Device Update for IoT Hub account, instance, IoT Hub.

This template creates an account, and an instance and a hub to link the instance with. It configures the hub with the necessary access polices, routes, and consumer group.

abatishchev av Alexander Batishchev,
Senast uppdaterad: 2021-07-08

Create Device Update for IoT Hub account

This template creates an account that provides public DNS record and allows to make REST API calls to Data Plane. Then user needs to create an instance under the account and link it with an IoT Hub to start using the service.

abatishchev av Alexander Batishchev,
Senast uppdaterad: 2021-07-12

IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

alibaloch av Ali Baloch,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

VMSS with Public IP Prefix

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

allegradomel av Allegra Domel,
Senast uppdaterad: 2021-09-03

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Azure Traffic Manager multi-value routing

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using nested endpoints with min-child and multi-value routing.

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-04-26

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-04-05

Create a standard internal load balancer with HA ports

This template creates a standard internal Azure Load Balancer with a HA ports load-balancing rule

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Create a standard internal load balancer

This template creates a standard internal Azure Load Balancer with a rule load-balancing port 80

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-01-31

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with custom origin

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN.

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-03-16

Add endpoint to existing Traffic Manager profile

Example template to add a external endpoint to an existing Azure Traffic Manager profile

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-12-01

Create a cross-region load balancer

This template creates a cross-region load balancer with a backend pool containing two regional load balancers. Cross-region load balancer is currently available in limited regions. The regional load balancers behind the cross-region load balancer can be in any region.

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Barracuda Web Application Firewall with Backend IIS Servers

This Azure quickstart template deploys a Barracuda Web Application Firewall Solution on Azure with required number of backend Windows 2012 based IIS Web Servers.Templates includes latest Barracuda WAF with Pay as you go license and latest Windows 2012 R2 Azure Image for IIS.The Barracuda Web Application Firewall inspects inbound web traffic and blocks SQL injections, Cross-Site Scripting, malware uploads & application DDoS and other attacks targeted at your web applications. One External LB is deployed with NAT rules to enable Remote desktop access to backend web servers. Please follow post deployment configuration guide available in GitHub template directory to learn more about post deployment steps related to Barracuda web application firewall and web applications publishing.

amalik99 av Amit Malik,
Senast uppdaterad: 2021-06-10

Red Hat Linux 3-Tier Solution on Azure

This template allows you to deploy a 3 Tier architecture using 'Red Hat Enterprise Linux 7.3' virtual machines. Architecture includes Virtual Network, external and internal load balancers, Jump VM, NSGs etc along with multiple RHEL Virtual machines in each tier

amalik99 av Amit Malik,
Senast uppdaterad: 2021-05-07

Create a VNET to VNET connection across two regions

This template allows you to connect two VNETs in different regions using Virtual Network Gateways

amitsri av Amit Srivastava,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Deploy a VM with multiple IPs

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

anavinahar av Anavi N,
Senast uppdaterad: 2021-05-03

UDP Container in ACI

This templates creates an ACI resource and exposes a container through UDP

Annonator av Andreas,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

andyatwork av Andy Petralli,
Senast uppdaterad: 2022-02-24

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05