Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,067 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an EventHubs namespace and enable auto-inflate

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.This template also turns on the auto-inflate feature on your namespace.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create a Service Bus namespace, topic, subscription and Rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, a subscription and a rule.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create a Service Bus namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Create a Service Bus Premium Namespace and AuthorizationRule

This template creates a Service Bus Premium Namespace and a namespace AuthorizationRule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-01

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create an Azure Relay namespace with a WCF Relay

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a WCF Relay

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create a Service Bus namespace

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Openshift Container Platform 4.3

Openshift Container Platform 4.3

akinfemi av Akinfemi Aluko,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway configured with a predefined ssl policy.

akshaysngupta av Akshay Gupta,
Senast uppdaterad: 2021-06-08

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway configured with a custom ssl policy.

akshaysngupta av Akshay Gupta,
Senast uppdaterad: 2021-06-08

Create an Image Version in a Azure Compute Gallery

This template allows you to create a simple Image Version in a Azure Compute Gallery. Please ensure that you have run the Azure Compute Gallery 101 Template and the Image Definition 101 Template before you deploy this.

axayjo av Akshay Joshi,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create an Image Definition in a Azure Compute Gallery

This template allows you to create a simple Image Definition in a Azure Compute Gallery. Please ensure that you have run the Shared Image Gallery 101 Template before you deploy this.

axayjo av Akshay Joshi,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Azure Application Gateway Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Application Gateway demo to test load-balancing with or without cookie-based affinity.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-07-06

Azure managed disk performance meter

This template allows you to run a managed disk performance test for different workload types using fio utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

Azure VM-to-VM bandwidth meter

This template allows you to run VM-to-VM bandwidth test with PsPing utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Azure data disk performance meter

This template allows you to run a data disk performance test for different workload types using fio utility.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Ubuntu Apache2 Web server with requested test page

This template allows you to quickly create an Ubuntu VM running Apache2 with the test page content you define as a parameter. This can be useful for quick validation/demo/prototyping.

AlekseiPolkovnikov av Aleksei Polkovnikov,
Senast uppdaterad: 2021-05-14