Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1,067 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure ADLS Gen2 Datastore

This template creates a ADLS Gen2 datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Tabular Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a tabular dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a DevTest environment with P2S VPN and IIS

This template creates a simple DevTest environment with a Point-to-Site VPN and IIS on a Windows server which is a great way to get started.

adhurwit av Adam Hurwitz,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-11-17

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create new ANF resource with SMB volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

AdelGhabboun av Adel Ghabboun,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

AdelGhabboun av Adel Ghabboun,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie av Adin Ermie,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

Azure backup solution using Log Analytics

Log Analytics based Monitoring and Reporting solution for Azure Backup

adityabalaji-msft av Aditya Balaji,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create a Event Hubs namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Event Hubs Standard namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-06-02

Create a Service Bus Geo-recovery

This template allows you to configure Service Bus Geo-disaster recovery alias on premium SKU Namespaces.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09