Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

838 mallar överensstämmer med ditt filter.

TFS on an existing domain and SQL server

This template creates a new TFS deployment in an existing domain, configured against an existing SQL instance. This template can be used as the starting point for a production deployment of TFS.

chrisamert av Chris Amert,
Senast uppdaterad: 2020-01-18

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for MongoDB API

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API in two regions using shared database throughput with two collections.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for Table API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with provisioned throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with shared and dedicate throughput and multiple other options.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and two tables with dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create Azure Cosmos Core (SQL) API stored procedures

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API and a container with a stored procedure, trigger and user defined function.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for SQL API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API, a database, a container with dedicate throughput and multiple other options.

SnehaGunda av Sneha Gunda,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

HDInsight cluster with TLS version 1.2 or newer

This template allows you to create a HDInsight cluster with TLS protocol enforced to 1.2 or newer.

hrasheed-msft av Hassan Rasheed,
Senast uppdaterad: 2020-01-09

Install Configuration Manager Current Branch in Azure

This template creates 4 new Azure VMs. It configures a new AD domain controler , a new standalone primary site with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and a client.

yizhongwu av Yizhong Wu,
Senast uppdaterad: 2019-12-24

Create a web app on Azure with Python enabled

This template creates a web app on azure with Python enabled allowing you to run Python applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-21

IPv6 in Azure Virtual Network (VNET) with Std LB

Create a dual stack IPv4/IPv6 VNET with 2 VMs and an Internet-facing Standard Load Balancer.

EricTheRed999 av Eric Lantz,
Senast uppdaterad: 2019-12-20

Deploy a VMSS that connects each VM to an Azure Files share

This template deploys an Ubuntu Virtual Machine Scale Set and uses a custom script extension to connect each VM to an Azure Files share

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

Deploy a LAMP app

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL, Apache and PHP, then creates a simple PHP script.

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

VMSS with Public IP Prefix

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

allegradomel av Allegra Domel,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

Use output from a Custom Script Extension during Deployment

This is useful to the VM's compute to perform some task during deployment that Azure Resource Manager does not provide. The output of that compute (script) can then be leveraged elsewhere in the deployment. This is useful if the compute resource is needed in the deployment (e.g. a jumpbox, DC, etc), a bit wasteful if it is not.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Linux VMs and public IPv4 per VM

This template demonstrates deploying a simple scale set with load balancer, inbound NAT rules, and public IP per VM.

guybo av guybo,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

Deploy a Ubuntu Linux Jupyter Server VM 18.04-LTS.

This template deploy a Jupyter Server. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-17

Deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster

This template deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster on CentOS 6.5 or 6.6

liupeirong av Paige Liu,
Senast uppdaterad: 2019-12-17

Virtual Machine with Conditional Resources

This template allows deploying a linux VM using new or existing resources for the Virtual Network, Storage and Public IP Address. It also allows for choosing between SSH and Password authenticate. The templates uses conditions and logic functions to remove the need for nested deployments.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2019-12-13

Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

smith1511 av Christian,
Senast uppdaterad: 2019-12-13

Vert.x, OpenJDK, Apache, and MySQL Server on Ubuntu VM

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy Vert.x, OpenJDK, Apache, and MySQL Server on Ubuntu 14.04 LTS.

OguzPastirmaci av Oguz Pastirmaci,
Senast uppdaterad: 2019-12-12

Install Phabricator on an Ubuntu VM

This template deploys Phabricator on an Ubuntu Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

julienstroheker av Julien Stroheker,
Senast uppdaterad: 2019-12-12