Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

884 mallar överensstämmer med ditt filter.

Create Storage Account and Blob Container

Creates an Azure Storage account and a blob container. Template originally authored by John Downs.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-05-27

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams fot event streaming

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams fot event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

IhorLeontiev av Ihor Leontiev,
Senast uppdaterad: 2020-05-25

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

arsenvlad av Arsen Vladimirskiy,
Senast uppdaterad: 2020-05-22

Assign a built-in policy to an existing Resource Group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Azure SQL Server with Auditing written to a blob storage

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to a blob storage

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

SQL Injection attack on a web app

This will deploy 2 application gateways, a web app, a SQL server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the SQL injection attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a SQL injection attack.

girishjaju av girishjaju,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Create an Azure Cosmos DB account SQL API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container with autoscale throughput with multiple other options.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-19

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with autoscale and analytical store.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Web app private link with Azure SQL DB and storage

Deploys an Azure App Services web app with regional virtual network injection to allow the app to access an Azure SQL DB & storage account over a private endpoint

cbellee av Chris Bellee,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Create an Azure Cosmos account for Table API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Create an Azure Cosmos account for MongoDB API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API (3.2 or 3.6) in two regions using shared autoscale database throughput with two collections.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Create autoscale Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and table with autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-05-17

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace with private endpoints

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create a Pay As You Go (PAYG) Environment with an IoT Hub

This template enables you to deploy a Pay As You Go (PAYG) Time Series Insights environment that is configured to consume events from an IoT Hub.

bvanderlugt av Blair Vanderlugt,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Azure Logic App with Function

This template creates a Serverless app in Azure with Logic Apps and Functions. The Logic App triggers on an HTTP POST, calls the Azure Function, and returns the response.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Secured virtual hubs

This template creates a secured virtual hub using Azure Firewall to secure your cloud network traffic destined to the Internet.

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-05-14