Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 104 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an AppServicePlan and App in an ASE

Create an AppServicePlan and App in an ASE

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

ILB App Service Environment with Azure Firewall

Resource Manager templates and parameters demonstrating how to deploy App Service environment with Azure Firewall integration

jftl6y av John Scott,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-07-08

Web App with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy web app on Azure App Service Web Apps with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-07-07

WebApp GitHub

This template allows you to create an WebApp linked with a GitHub Repository linked.

cephalin av Cephas Lin,
Senast uppdaterad: 2021-07-06

Create Azure Web app with Blob Storage connection string

Creates an Azure Web app with Blob Storage connection string, Template originally authored by Jeff Bowles of Microsoft

JeffBow av Jeff Bowles,
Senast uppdaterad: 2021-07-03

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-06-23

Create an App Service Environment v2

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2021-06-22

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

maikvandergaag av Maik van der Gaag,
Senast uppdaterad: 2021-06-22

Web App integration with Key Vault

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Create and assign a wildcard App Service Certificate

Creates a wildcard App Service Certificate, verifies it using an App service Domain and creates SSL bindings on an App Service App once the certificate is ready

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Orchard CMS Video Portal Web App

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

rnrneverdies av Emanuel Vecchio,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Create and assign a standard App Service Certificate

Creates a standard App Service Certificate, verifies it using an App service App and creates SSL bindings once the certificate is ready

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Install Public Certificate in App Service

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

geremyCohen av Geremy Cohen,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Create App Service Environment with an ILB Address

Creates an App Service Environment in your virtual network with a private internal load balancer address

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Logic App to email reports on backup instances

Create a Logic App to send reports on backup instances protected using Azure Backup via email

VinothJeyaraman55 av VinothJeyaraman55,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Logic App to email reports on backup policies

Create a Logic App to send reports on your backup policies via email

VinothJeyaraman55 av VinothJeyaraman55,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Logic App to email reports on your Azure Backup billing

This template deploys a Logic App that sends periodic reports on key backup billing parameters (protected instances and backup cloud storage consumed) at a billing-entity level, to a specified set of email addresses.

VinothJeyaraman55 av VinothJeyaraman55,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Logic App to email reports on backup and restore jobs

Create a Logic App to send reports on your backup and restore jobs via email

VinothJeyaraman55 av VinothJeyaraman55,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Logic App to email detailed backup reports

Create a Logic App to send reports on backup instances, usage, jobs, policies, policy adherence, and optimization opportunities via email.

VinothJeyaraman55 av VinothJeyaraman55,
Senast uppdaterad: 2021-05-24