Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

82 mallar överensstämmer med ditt filter.

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Azure Logic App with Function

This template creates a Serverless app in Azure with Logic Apps and Functions. The Logic App triggers on an HTTP POST, calls the Azure Function, and returns the response.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Azure function with transform capabilites

Creates a webhook based C# azure function with transform capabilites to use in logic apps integration scenarios

jaakhter av jaakhter,
Senast uppdaterad: 2020-05-13

Empty Function App

This template deploy an empty Function App and a hosting plan.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-05-11

Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy Web App on Linux with Azure database for PostgreSQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-05-05

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

lfraile av lfraile,
Senast uppdaterad: 2020-05-04

Web App integration with Key Vault

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

akurmi av Ashish Kurmi,
Senast uppdaterad: 2020-05-01

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-03-28

Alert to queue with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook. When the Logic app is triggered, it will add the payload you pass to an Azure Storage queue that you specify. You can add this webhook to an Azure Alert and then whenever the Alert fires, you'll get that item in the queue.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-03-28

Deploy an app service with regional VNet integration

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Windows web app, with regional VNet integration enabled to a newly created virtual network

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2020-03-23

Create a web app on Azure with Python enabled

This template creates a web app on azure with Python enabled allowing you to run Python applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-21

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-03

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-03

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-28

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2019-11-15

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2019-11-14

Node App Service

This template allows you to create an App Service for deploying a Node app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-13

WebApp GitHub

This template allows you to create an WebApp linked with a GitHub Repository linked.

cephalin av Cephas Lin,
Senast uppdaterad: 2019-11-12

Flask app service

This template allows you to create an App Service for deploying a Flask app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-12

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2019-11-11

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-11