Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 88 mallar. Förfina resultat med sökning.

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-10-20

App Service Quickstart - Windows app

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft av Mangesh Sangapu,
Senast uppdaterad: 2020-10-16

App Service Quickstart - Linux App

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft av Mangesh Sangapu,
Senast uppdaterad: 2020-10-15

Flask app service

This template allows you to create an App Service for deploying a Flask app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-04

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2020-10-04

Sonarqube Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL(Preview)

lfraile av lfraile,
Senast uppdaterad: 2020-10-04

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-04

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Web App with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy web app on Azure App Service Web Apps with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Create App Service Environment v2 with an ILB Address

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network with a private internal load balancer address

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Create a web app on Azure with Python enabled

This template creates a web app on azure with Python enabled allowing you to run Python applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Create a Web App protected by Application Gateway v2

This template creates an Azure Web App with Access Restriction for an Application Gateway v2. The Application Gateway is deployed in a vNet (subnet) which has a 'Microsoft.Web' Service Endpoint enabled. The Web App restricts access to traffic from the subnet.

madsd av Mads Damgård,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

WordPress on App Service with MySQL In App

This template deploys a WordPress Web App on a Windows App Service with MySQL in app

gsacavdm av Gerardo Saca,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

Node App Service

This template allows you to create an App Service for deploying a Node app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

WebApp GitHub

This template allows you to create an WebApp linked with a GitHub Repository linked.

cephalin av Cephas Lin,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Create an AppServicePlan and App in an App. Service Env. v2

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

PlagueHO av Daniel Scott-Raynsford,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Web App with custom Deployment slots

This template provides an easy way to deploy a web app with custom deployment slots on Azure Web Apps.

SriRamTKS av SriRam SambaSivan,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Create an App Service Environment v2

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network

stefsch av Stefan,
Senast uppdaterad: 2020-09-30

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-09-29

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2020-09-28

Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy Web App on Linux with Azure database for PostgreSQL(Preview).

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-09-28