Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 159 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

pankajsn av Pankaj Singh Negi,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Copy FTP files to Azure Blob logic app

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

lfraile av lfraile,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Node App Service

This template allows you to create an App Service for deploying a Node app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

WebApp consuming a Azure SQL Private Endpoint

This template shows how to create a Web app that consumes a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Flask app service

This template allows you to create an App Service for deploying a Flask app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Web App with Private Endpoint

This template allows you to create a Web App and expose it through Private Endpoint

Ericgre av Eric Grenon,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Web App protected by Application Gateway v2

This template creates an Azure Web App with Access Restriction for an Application Gateway v2. The Application Gateway is deployed in a vNet (subnet) which has a 'Microsoft.Web' Service Endpoint enabled. The Web App restricts access to traffic from the subnet.

madsd av Mads Damgård,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy an app service with regional VNet integration

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Windows web app, with regional VNet integration enabled to a newly created virtual network

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Run a SQL stored procedure on a schedule via a logic app

This template allows you to create a Logic App that will run a SQL stored procedure on schedule. Any arguments for the procedure can be put into the body section of the template.

ssemyan av Scott Semyan,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Send email with Logic app

This template allows you to create a Logic app that sends an email. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Ericgre av Eric Grenon,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Provision a Mobile App with a SQL Database

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee av ENG-KEONG DAVID LEE,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Empty Function App

This template deploy an empty Function App and a hosting plan.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft av gabesmsft,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2021-05-11