Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 2 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow av Eric Dettinger,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Create a Pay As You Go (PAYG) Environment with an IoT Hub

This template enables you to deploy a Pay As You Go (PAYG) Time Series Insights environment that is configured to consume events from an IoT Hub.

bvanderlugt av Blair Vanderlugt,
Senast uppdaterad: 2021-05-14