Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 1 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a subscription under an EA account

This template is a management group template that will create a subscription via an alias. It can be used for an Enterprise Agreement billing mode only. The official documentation shows modifications needed for other types of accounts.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-23