Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 409 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Firewall with FirewallPolicy and IpGroups

This template creates an Azure Firewall with FirewalllPolicy referencing Network Rules with IpGroups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham av ssripadham,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Linux VMs

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses, 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

iatodoro av iatodoro,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy HDInsight cluster with existing linked storage

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight and the dependent default storage account. The tempalte also links an existing storage account. The linked storage account usually contains the business data.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

matt1883 av Matthew Hicks,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy a Linux or Windows VM with MSI

This template allows you to deploy a Linux or Windows VM with a Managed Service Identity.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy OpenLDAP on Ubuntu on a single VM.

This template deploys OpenLDAP on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM and does a silent install of OpenLDAP on it. After the deployment is successful, you can go to /phpldapadmin to start congfiguring OpenLDAP.

vinhub av Vinayak (Vin) Bhalerao,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy a WordPress blog with Docker

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker installed (using the Docker Extension) and WordPress/MySQL containers created and configured to serve a blog server.

ahmetalpbalkan av ahmetalpbalkan (old account),
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Batch Account using a template

This template creates a Batch Account and a storage account.

zechariahks av zechariahks,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

aaronlower av Aaron Lower,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a simple FreeBSD VM in resource group location.

This template allows you to deploy a simple FreeBSD VM using a few different options for the FreeBSD version, using the latest patched version. This will deploy in resource group location on a D1 VM Size.

takekazuomi av Takekazu Omi,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy HDInsight on Linux (w/ Azure Storage, SSH key)

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / public key.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

SQL Server 2014 SP2 Enterprise with Auto Backup

This template will create a SQL Server 2014 SP2 Enterprise edition with Auto Backup feature enabled

Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a HDInsight cluster and a SQL database

This template allows you to create a HDInsight cluster and a SQL Database for testing Sqoop.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a VNet, and a HBase cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight HBase cluster running Linux within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist av Larry Franks,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Jenkins Cluster with Windows & Linux Worker

1 Jenkins master with 1 Linux node and 1 windows node

mahendra-shinde av Mahendra Chandrakant Shinde,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a storage account with file share

Creates an Azure storage account and file share.

crpietschmann av Chris Pietschmann,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

App Configuration

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

mamccrea av Mary McCready,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Deploy a simple Windows VM with tags

This template allows you to deploy a simple Windows VM with tags using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy in West US on a D1 VM Size. This will include tags on the Virtual Machine, Storage Account, Public IP, and the Virtual Network.

mmccrory av Meagan McCrory,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Deploy an R-server HDInsight cluster

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with R Server for HDInsight. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-11