Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 278 mallar. Förfina resultat med sökning.

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku av Dokku,
Senast uppdaterad: 2022-01-18

Create a Standard Storage Account

This template creates a Standard Storage Account

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2022-01-17

Create Storage Account and Blob Container

Creates an Azure Storage account and a blob container. Template originally authored by John Downs.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2022-01-17

Windows Server VM with SSH

Deploy a single Windows VM with Open SSH enabled so that you can connect through SSH using key-based authentication.

tfenster av Tobias Fenster,
Senast uppdaterad: 2022-01-11

Deploy a simple Windows VM

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy an A2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-12-13

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-11-26

Windows Docker Host with Portainer and Traefik pre-installed

Windows Docker Host with Portainer and Traefik pre-installed

tfenster av Tobias Fenster,
Senast uppdaterad: 2021-11-17

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-09

HDInsight with schedule-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with schedule-based Autoscale enabled.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-08

HDInsight with Load-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with load-based Autoscale enabled.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-08

Create a storage account with file share

Creates an Azure storage account and file share.

crpietschmann av Chris Pietschmann,
Senast uppdaterad: 2021-11-05

Create a storage account with multiple Blob containers

Creates an Azure storage account and multiple blob containers.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-11-05

Storage account with Advanced Threat Protection.

This template allows you to deploy an Azure Storage account with Advanced Threat Protection enabled.

neryaco av Nerya Cohen,
Senast uppdaterad: 2021-11-05

Create a Storage Account with SSE

This template creates a Storage Account with Storage Service Encryption for Data at Rest

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2021-11-05

Create a storage account with multiple file shares

Creates an Azure storage account and multiple file shares.

zfchen95 av Zhenfeng,
Senast uppdaterad: 2021-11-05

Deploy HDInsight cluster with Storage and SSH password

This template allows you to create a Linux-based Hadoop cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-04

Deploy a Linux-based HBase cluster in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-04

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2021-11-01

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2021-10-30

Deploy a Storage Account for SAP ILM Store

The Microsoft Azure Storage Account can now be used as a ILM Store to persist the Archive files and attachments from an SAP ILM system. An ILM Store is a component which fulfills the requirements of SAP ILM compliant storage systems. One can store archive files in a storage media using WebDAV interface standards while making use of SAP ILM Retention Management rules. For more information about SAP ILM Store, refer to the SAP Help Portal .

SumitDey2021 av Sumit Dey,
Senast uppdaterad: 2021-10-28

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2021-10-26

Azure Storage Account Encryption with customer-managed key

This template deploys a Storage Account with a customer-managed key for encryption that's generated and placed inside a Key Vault.

egullbrandsson av Emil Gullbrandsson,
Senast uppdaterad: 2021-10-15

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

muthukumarbala07 av Muthukumar Balasubramanian,
Senast uppdaterad: 2021-10-13

Create a WordPress site in a virtual network

This template creates a WordPress site on Container Instance in a virtual network. And output a public site FQDN which could access WordPress site.

tilnl av tilnl,
Senast uppdaterad: 2021-10-13