Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 4 mallar. Förfina resultat med sökning.

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

sam0227 av Feng Hong,
Senast uppdaterad: 2020-09-28

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

sam0227 av Feng Hong,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines. The virtual machines should already be joined to an existing domain and must be running enterprise version of SQL Server.

pratraw av pratraw,
Senast uppdaterad: 2020-04-30

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

pratraw av pratraw,
Senast uppdaterad: 2018-11-16