Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 58 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

jchomarat av Julien Chomarat,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a HDInsight cluster and a SQL database

This template allows you to create a HDInsight cluster and a SQL Database for testing Sqoop.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

WebApp consuming a Azure SQL Private Endpoint

This template shows how to create a Web app that consumes a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Provision a Mobile App with a SQL Database

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee av ENG-KEONG DAVID LEE,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Create SQL MI with jumpbox inside new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and JumpBox with SSMS inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Kentico Xperience

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico Xperience environments in Microsoft Azure.

chladekm av Martin Chládek,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

EPiserverCMS in Azure

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

irajbalakrish av Rajkumar Balakrishnan,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Deploy SQL Managed Instance with Networking

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

jftl6y av John Scott,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create SQL MI with jumpbox inside new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and JumpBox with SSMS inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create a SQL Server and Database

This template allows you to create SQL Database and Server.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

PlagueHO av Daniel Scott-Raynsford,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Azure SQL Server + multiple SQL DBs with Threat Detection

This template allows you to deploy an Azure SQL Server and a user-defined number of Azure SQL Databases with Threat Detection enabled, with an email address to receive alerts for each database.

beng930 av beng930,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Remote Desktop Services with High Availability

This ARM Template sample code will deploy a **Remote Desktop Services 2019 Session Collection** lab with high availability. The goal is to deploy a fully redundant, highly available solution for Remote Desktop Services, using Windows Server 2019.

mvaferreira av Marcus Ferreira,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Azure SQL Server with Auditing written to a blob storage

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to a blob storage

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Create SQL MI with point-to-site connection configured

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and Virtual network gateway configured for point-to-site connection inside the new virtual network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2021-04-28