Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 36 mallar. Förfina resultat med sökning.

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-10-07

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2020-10-03

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

PlagueHO av Daniel Scott-Raynsford,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Create a SQL Server and Database

This template allows you to create SQL Database and Server.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2020-09-25

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2020-09-25

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

jchomarat av Julien Chomarat,
Senast uppdaterad: 2020-09-24

Migrate to Azure SQL database using Azure DMS

The Azure Database Migration Service (DMS) is designed to streamline the process of migrating on-premises databases to Azure. DMS will simplify the migration of existing on-premises SQL Server and Oracle databases to Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance or Microsoft SQL Server in an Azure Virtual Machine. This template would deploy an instance of Azure Database Migration service, an Azure VM with SQL server installed on it which will act as a Source server with pre created database on it and a Target Azure SQL DB server which will have a pre-created schema of the database to be migrated from Source to Target server. The template will also deploy the required resources like NIC, vnet etc for supporting the Source VM, DMS service and Target server.

ash1625 av Ashish Shinde,
Senast uppdaterad: 2020-09-20

Provision a SQL Database with TDE

This template provisions a SQL Server with firewall opened for Azure traffic and a SQL database with Transparent Data Encryption (TDE).

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

Deploy a new SQL Elastic Pool

This template allows you to deploy a new SQL Elastic Pool with its new associated SQL Server and new SQL Databases to assign to it.

mathieu-benoit av Mathieu Benoit,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Deploy a HDInsight cluster and a SQL database

This template allows you to create a HDInsight cluster and a SQL Database for testing Sqoop.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2020-09-17

Provision a Mobile App with a SQL Database

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-09-15

SQL Server SQL Data Warehouse with Transparent Encryption.

Creates a SQL Server and a SQL Data Warehouse with Transparent Data Encryption.

cmendible av Carlos Mendible,
Senast uppdaterad: 2020-09-15

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2020-09-02

Azure SQL Server + multiple SQL DBs with Threat Detection

This template allows you to deploy an Azure SQL Server and a user-defined number of Azure SQL Databases with Threat Detection enabled, with an email address to receive alerts for each database.

beng930 av beng930,
Senast uppdaterad: 2020-08-02

Remote Desktop Services with High Availability

This ARM Template sample code will deploy a **Remote Desktop Services 2019 Session Collection** lab with high availability. The goal is to deploy a fully redundant, highly available solution for Remote Desktop Services, using Windows Server 2019.

mvaferreira av Marcus Ferreira,
Senast uppdaterad: 2020-06-17

WebApp consuming a Azure SQL Private Endpoint

This template shows how to create a Web app that consumes a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-06-03

Azure SQL Server with Auditing written to a blob storage

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to a blob storage

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2020-05-20

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

CawaMS av Catherine Wang,
Senast uppdaterad: 2019-12-11

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2019-11-04

Deploy SQL Managed Instance with Networking

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

jftl6y av John Scott,
Senast uppdaterad: 2019-09-13

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analitics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analitics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2019-09-05