Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle av Erika Doyle Navara,
Senast uppdaterad: 2022-05-16

Deploy a 3 Nodetype Secure Cluster with NSGs enabled

This template allows you to deploy a secure 3 nodetype Service fabric Cluster running Windows server 2016 Data center on a Standard_D2 Size VMs. Use this template allows you ro control the inbound and outbound network traffic using Network Security Groups.

ChackDan av Chacko Daniel,
Senast uppdaterad: 2021-07-15

Deploy a 5 Node Ubuntu Service Fabric Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Ubuntu on a Standard_D2_V2 Size VMSS.

aljo-microsoft av aljo-microsoft,
Senast uppdaterad: 2021-05-14