Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 4 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create A Security Automation for all Alerts

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by any Security Center Alert

nwinter av Nick Winter,
Senast uppdaterad: 2020-03-09

Create A Security Automation for specific Alerts

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by specific Security Center Alert

nwinter av Nick Winter,
Senast uppdaterad: 2020-03-09

Create A Security Automation for any Recommendation

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by any Security Center Recommendation and state

nwinter av Nick Winter,
Senast uppdaterad: 2020-02-26

Create A Security Automation for a Recommendation

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by a specific Security Center Recommendation and unhealthy state

nwinter av Nick Winter,
Senast uppdaterad: 2020-02-26