Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Cognitive Search service with private endpoint

This template creates an Azure Cognitive Search service with a private endpoint.

mattmsft av Matt,
Senast uppdaterad: 2022-07-10

Azure Cognitive Search service

This template creates an Azure Cognitive Search service

HeidiSteen av Heidi Steen ,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar av LarssonOskar,
Senast uppdaterad: 2021-05-21