Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 2 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Web App with a Scheduler Job

This template deploys an App Service Plan, creates a Web App in the App Service Plan , creates a scheduler job collection and creates a job inside it. The job is scheduled to run on Weekdays Monday to Friday everyday twice.

zechariahks av zechariahks,
Senast uppdaterad: 2021-07-09