Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 7 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create an Azure Relay namespace with a WCF Relay

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a WCF Relay

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT av Danny Maertens,
Senast uppdaterad: 2021-07-06

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create an Azure Relay namespace

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with a Standard SKU.

grandhiramesh av Ramesh Grandhi,
Senast uppdaterad: 2021-04-22