Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 14 mallar. Förfina resultat med sökning.

Backup existing File Share using Recovery Services (Daily)

This template configures protection for an existing File Share present in an existing Storage Account. It creates a new or uses an existing Recovery Services Vault and Backup Policy based on the set parameter values.

Taejas av Taejas Gupta,
Senast uppdaterad: 2022-08-02

Backup existing File Share using Recovery Services (hourly)

This template configures protection with hourly frequency for an existing File Share present in an existing Storage Account. It creates a new or uses an existing Recovery Services Vault and Backup Policy based on the set parameter values.

kumarisarita5 av sarita kumari,
Senast uppdaterad: 2022-08-02

Create a Recovery Services vault with advanced options

This template creates a Recovery Services vault that will be used further for Backup and Site Recovery.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-05-13

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-03-16

Backup existing IaasVM using Recovery Services

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-03-02

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-02-23

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

trinadhk av Trinadh Kotturu,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 av Maulik Shah,
Senast uppdaterad: 2022-02-09

Create Recovery Services Vault with default options

Simple template that creates a Recovery Services Vault.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2021-10-26

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-09-05

Openshift Container Platform 4.3

Openshift Container Platform 4.3

akinfemi av Akinfemi Aluko,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Create Daily Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Weekly Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2021-04-28