Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 4 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Private 5G Core dashboard

This template creates a Private 5G Core dashboard to be used with an existing private mobile network deployment that is connected to Log Analytics.

rainbowFi av rainbowFi,
Senast uppdaterad: 2022-03-17

Create an Azure ML monitoring dashboard

This template creates an AML dashboard on top of existing Log Analytics workspaces diagnostics data

eldarku av Eldar Kuli-zade,
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Shared default dashboard

In order to make an application operational it helps to have a shared dashboard view of the services that make up the system. This dashboard provides a quickstart for customizing and sharing that with others on the team.

mbenko av Mike Benkovich,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an Azure portal dashboard

This template creates an example dashboard in the Azure portal, showing performance of an existing virtual machine in your subscription, as well as some static information and links.

mgblythe av Michael Blythe,
Senast uppdaterad: 2021-04-22