Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 17 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev av Solace Systems Development,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Enable Microsoft Sentinel

Enable Microsoft Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

KostaS10 av Kosta S,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2022-01-30

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-11-26

Log Analytics workspace with VM Insights, Container Insights

Deploys a Log Analytics workspace with VM Insights, Container Insights solutions and diagnostics.

joshuawaddell av Joshua Waddell,
Senast uppdaterad: 2021-08-02

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-07-30

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn av Tiander Turpijn,
Senast uppdaterad: 2021-07-16

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork av Ben Taylor,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

OMS Automation solution

Azure Automation solution for OMS

CFullerMVP av Cameron Fuller,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie av Adin Ermie,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh av Stanislav Zhelyazkov,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-06-18

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

OMS Kemp Application Delivery

Kemp Application Delivery solution for OMS

brandubh av Daniele Grandini,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer av thebitstreamer,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco av Volkan Coskun,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv av Harsh Vardhan Verma,
Senast uppdaterad: 2021-05-24