Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 13 mallar. Förfina resultat med sökning.

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-30

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

yelevin av Yechiel Levin,
Senast uppdaterad: 2021-04-22

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

mgblythe av Michael Blythe,
Senast uppdaterad: 2020-10-13

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer av thebitstreamer,
Senast uppdaterad: 2019-03-27

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv av Harsh Vardhan Verma,
Senast uppdaterad: 2017-06-07

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn av Tiander Turpijn,
Senast uppdaterad: 2017-05-08

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco av Volkan Coskun,
Senast uppdaterad: 2017-04-16

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork av Ben Taylor,
Senast uppdaterad: 2017-04-12

OMS Kemp Application Delivery

Kemp Application Delivery solution for OMS

brandubh av Daniele Grandini,
Senast uppdaterad: 2017-03-18

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie av Adin Ermie,
Senast uppdaterad: 2017-03-13

OMS Automation solution

Azure Automation solution for OMS

CFullerMVP av Cameron Fuller,
Senast uppdaterad: 2017-02-14

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh av Stanislav Zhelyazkov,
Senast uppdaterad: 2016-12-20

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2016-08-19