Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 28 mallar. Förfina resultat med sökning.

OMS Automation solution

Azure Automation solution for OMS

CFullerMVP av Cameron Fuller,
Senast uppdaterad: 2017-02-14

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh av Stanislav Zhelyazkov,
Senast uppdaterad: 2016-12-20

OMS ASR Solution

Enables the ASR (v2) Solution in OMS

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2016-08-20

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2016-08-19